Terug naar de beginpagina
Impressum

- Op de inhoud en de vormgeving van het Nederlands Dagblad (hieronder begrepen de papieren krant, de digitale versie, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht.

- Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever c.q. hoofdredactie. Hiertoe kunt u contact opnemen met digitaal@nd.nl. Het opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan. Voor gebruik in (digitale) knipseldiensten kunt u terecht bij CLIP.

Na toestemming van de uitgever c.q. hoofdredactie kunt u voor € 0,31 per woord (een deel van) een artikel uit het Nederlands Dagblad overnemen op uw website, intranet of nieuwsbrief. Stuurt u ons een e-mail met de titel en publicatiedatum van het artikel, dat u wenst te gebruiken met uw factuurgegevens naar digitaal@nd.nl of stuur een brief naar Nederlands Dagblad, postbus 111, 3770 AC Barneveld.

Creative Commons licentie ‘Attribution’:

Op pagina http://overlijden.familieportaal.nl/pagina-info/overzicht is dankbaar gebruik gemaakt van foto's van 

Horia Varlan, Frankieleon, Rk Rao

 

Vraag en aanbod: The Shopping Sherpa, Flickr
Hobby en vrije tijd: Jason Parrish, Flickr
Onroerend goed en wonen: Christian van Elven, Flickr
Opleiding en cursussen: DG EMPL, Flickr
Personeel: Myfuture.com, Flickr

Gebruik

- Ook op deze website zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

- De uitgeefster is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Indien gebruiker van de internetsite en/of de digitale versie van het Nederlands Dagblad na het wijzigen van de voorwaarden gebruikmaakt van de dienst, accepteert de gebruiker de gewijzigde voorwaarden.

- De uitgeefster kan de aard, inhoud en/of beschikbaarheid van de dienst aanpassen, beperken, uitbreiden en/of beëindigen

- Een aan de gebruiker ter beschikking gestelde toegangscode dient vertrouwelijk te worden behandeld. Het is niet toegestaan een code aan derden ter beschikking te stellen. Commercieel gebruik van de dienst is niet toegestaan.

- De gebruiker is verplicht om de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, feitelijk juist en volledig te houden. Er vindt periodieke controle plaats op codemisbruik.

- De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

- Op het gebruik van de internetsite en de digitale versie van het Nederlands Dagblad is naast deze gebruiksvoorwaarden het Nederlands recht van toepassing.

- Hoewel het Nederlands Dagblad met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, kunnen misslagen, omissies en onvolkomenheden in de verstrekte informatie niet volledig worden uitgesloten. Ook kan de informatie verouderd zijn. De uitgeefster is evenmin aansprakelijk voor de inhoud en vormgeving van het Nederlands Dagblad in al zijn verschijningsvormen.

- Nederlands Dagblad BV hanteert een privacyregeling, die hieronder via de links beschikbaar is.

 

Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie zal via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor online geschillenbeslechting inrichten.